Gruntowne przygotowanie

do egzaminu ósmoklasisty pozwoli Twojemu nastolatkowi nabrać większej pewności siebie i przekonania, że osiągnie lepsze wyniki.

Egzamin 8-klasisty z angielskiego Koziegłowy

PRZYGOTOWANIE

Martwisz się, że Twoje dziecko samodzielnie nie przygotuje się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego, a przez to nie dostanie się do wymarzonej szkoły? Szukasz rozwiązania, które zapewni mu gruntowną powtórkę i da możliwość opanowania całego materiału egzaminacyjnego?

Nasz kurs dla uczniów VII i VIII klasy to pewna inwestycja, że Twoje dziecko solidnie przygotujesię do swobodnego zdania egzaminu z angielskiego. Dowód? Nasi kursanci osiągają średnio wynik na poziomie 86% z egzaminu ósmoklasisty.

KORZYŚCI

NASZA FILOZOFIA

Cały program opiera się na solidnym przygotowaniu się do satysfakcjonującego zdania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych.

Gruntownie powtarzamy gramatykę, poszerzamy zasób słownictwa, a także pogłębiamy ogólną wiedzę, by maksymalnie przygotować uczniów do zdania egzaminu.

Opracowaliśmy scenariusze zajęć, które z nudą nie mają nic wspólnego. Przeciwnie — są angażujące i pobudzające ciekawość.

Naukę wzmacniamy systemem motywacyjnym, który realnie wspiera uczniów do podjęcia jeszcze większego wysiłku w nauce angielskiego.

Organizujemy egzaminy próbne, by zweryfikować postępy i stworzyć dla każdego ucznia raport z informacją, nad czym należy jeszcze popracować.

Nasze nowoczesne podejście do nauczania oraz ciekawa formuła lekcji rozbudzają w uczniach chęć doskonalenia umiejętności językowych.

Zajęcia są w 100% skoncentrowane na ćwiczeniach przygotowujących do egzaminu.

Wiemy, że trening czyni mistrza, dlatego całość lekcji przeznaczamy na ćwiczenia praktyczne.

Pod koniec kursu nasi uczniowie mówią jednogłośnie, że mają pewność, że są dobrze przygotowani i poradzą sobie na egzaminie.

Opinie

JAK TO WYGLĄDA?

Na każdej lekcji realizujemy repetytorium i szlifujemy mówienie po angielsku.

W ramach przerw w nauce gramy w gry po angielsku, oglądamy filmy w oryginale, a także śpiewamy.

Dbamy o efektywność nauczania, dlatego poświęcamy też czas na wyrównanie poziomu czy nadrobienie ewentualnych braków.

Wspólnie z grupą omawiamy zadania egzaminacyjne, a także pracujemy na arkuszach egzaminacyjnych.

Na lekcji doskonalimy słuchanie ze zrozumieniem i czytanie, ćwiczymy słownictwo oraz szlifujemy struktury gramatyczne, mówienie i pisanie.

DODATKOWE KORZYŚCI

Mamy świadomość, że dzieci, które osiągają wysokie wyniki na egzaminie, dostają się do wymarzonych szkół, dzięki czemu otwierają się przed nimi dodatkowe perspektywy i możliwości. Aby nie zostawiać ich samych sobie, bez opieki językowej, stworzyliśmy kurs solidnego przygotowania do egzaminu z angielskiego.

Przez cały kurs trenujemy wszystkie typy zadań egzaminacyjnych, aby uczniowie nabierali swobody i pewności siebie podczas ich rozwiązywania.

Szlifujemy rozumienie ze słuchu

W opinii uczniów tej sprawności językowej nie poświęca się zbyt wiele uwagi w szkole, przez co kursanci czują się najmniej pewnie w trakcie rozwiązywania tego typu zadań. Dlatego w czasie kursu dbamy, by uczniowie jak najwięcej osłuchiwali się z mową native speakerów i czuli coraz większą pewność, że rozumieją komunikaty ze słuchu.

Doskonalimy rozumienie tekstów pisanych

W tego typu zadaniach niezwykle ważna jest znajomość słownictwa, przynajmniej w stopniu globalnym. To, ile uczeń zrozumie, wpłynie na poprawność wykonania kolejnych zadań zgodnie z instrukcją. Mając świadomość, jak ważny jest bogaty zasób słów, dużą uwagę przeznaczamy na naukę słówek i rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Nasi kursanci czują się na kursie swobodnie podczas odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełniania tekstu czy przetwarzania wypowiedzi pisemnych.

Opanowujemy funkcje językowe

Z doświadczenia wiemy, że zadania, w których trzeba popisać się znajomością funkcji językowych, sprawiają uczniom całkiem sporo trudności. Aby opanować te umiejętności, podczas kursu ćwiczymy poprawne pisanie (np. poprzez uzupełnianie luk w zdaniach w taki sposób, by zachować logiczny sens) bez błędów językowych i ortograficznych. W tym aspekcie również pilnujemy, by utrwalić jak najwięcej słówek i zwrotów, a przez to z większą swobodą i pewnością siebie rozwiązywać zadania egzaminacyjne.

Poprawiamy znajomość środków językowych

Od pierwszej lekcji zwracamy uwagę, by walczyć z niedoskonałościami językowymi (np. pominięciem przedimka). Te z pozoru drobne błędy mają wpływ na wynik, dlatego mocno skupiamy się na poprawnym korzystaniu ze środków językowych. Na zajęciach sukcesywnie powiększamy zasób środków leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych, by najlepiej przygotować uczniów na konfrontację z jednym z najmniej lubianych typów zadań egzaminacyjnych.

Doskonalimy wypowiedzi pisemne

Wypowiedź pisemna to zadanie, które polega na samodzielnym sformułowaniu tekstu z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp. zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu. Trudno wykształcić umiejętność poprawnego konstruowania zdań bez systematycznego pisania i doskonalenia wypowiedzi. Dlatego na kursie dużo przestrzeni poświęcamy trenowaniu poprawności tworzenia i redagowania tekstów.

OFERTA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8-KLASISTY

– 35 h zajęć z przeszkolonym lektorem

– 70 minutowe lekcje

– cena – 289 zł

w grupie mamy maksymalnie 7 uczniów, by zapewnić komfort pracy dzieciom i odpowiednie wsparcie lektorowi

pracujemy na podstawie dobranego do grupy egzaminacyjnej repetytorium, dzięki czemu wiesz, że nauka przebiega zgodnie z planem i wymaganiami egzaminacyjnymi

w czasie zajęć korzystamy z ciekawych narzędzi i materiałów oraz różnorodnych ćwiczeń, które dodatkowo angażują dziecko w proces nauki języka

dwa razy w roku wysyłamy rodzicom raporty, które dają pełny obraz umiejętności dziecka w poszczególnych zadaniach egzaminacyjnych

wprowadziliśmy system ratalnych spłat kursu, by nie nadwyrężać domowego budżetu

Obawiasz się zapisać dziecko na kurs, bo nie wiesz, czy zajęcia okażą się efektywne?

Rozumiemy Twoje wątpliwości. Choć czujemy, że Twoja pociecha z przyjemnością będzie chciała sama z siebie chodzić na zajęcia, to dla Twojego poczucia bezpieczeństwa dajemy Ci możliwość rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak możesz zapisać swoje dziecko?

Najszybciej zrobisz to przez ten formularz

Wolisz zadzwonić, bo masz dodatkowe pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji (w tygodniu między 12:00 a 19:00)
pod numerami: 696 766 226 lub 668 467 295.

FAQ

Kiedy mogę zapisać moje dziecko na kurs?

W przypadku ósmoklasistów przyjmujemy zapisy najpóźniej do połowy października danego roku szkolnego. A jeśli chodzi o siódmoklasistów, przyjmujemy zapisy w każdym momencie trwania roku szkolnego.

Jak wyglądają formalności i jak przebiega proces od zapisów do pierwszych zajęć?

Staraliśmy się maksymalnie skrócić wszelkie formalności. W zależności od okresu, w jakim dokonujesz zapisu dziecka, proces może się nieznacznie różnić.

1. Po pierwszej rozmowie zapraszamy na napisanie testu kwalifikacyjnego lub od razu dobieramy dla Twojego dziecka grupę, która najbardziej odpowiada jego predyspozycjom.

2. Po lekcji pokazowej umawiamy się z Tobą na rozmowę, aby omówić szczegóły kursu oraz umówić się na dokonanie formalności.

3. Ustalenie pierwszego terminu zajęć (w przypadku zapisów w ciągu roku szkolnego) uzależnione jest od harmonogramu zajęć istniejącej już grupy. W przypadku zapisów w czasie rekrutacji (czerwiec-wrzesień) tworzymy nowe grupy. Zawsze pozostajemy z rodzicem w ścisłym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w tworzeniu się nowych zajęć. Staramy się, aby nowe dzieci dołączyły do zajęć w ciągu kilku dni roboczych od rezerwacji miejsca.

Na jakich materiałach będzie się uczyć moje dziecko?

Dzieci uczą się na podstawie dopasowanego do danej grupy repetytorium. Pracujemy na różnych podręcznikach kilku wydawnictw.

Czy moje dziecko musi mieć podręcznik do nauki? Czy to konieczne?

Tak. Dzięki temu masz gwarancję, że Twoje dziecko będzie miało zaplanowany program edukacyjny dopasowany do jego rozwoju.

Czy moje dziecko będzie mieć zadawane prace domowe?

Tak. Praca domowa jest uzupełnieniem i utrwaleniem przerabianego materiału w czasie zajęć. Dla dziecka jest to moment na sprawdzenie swojej wiedzy oraz swoich postępów.

Jak mogę dokonywać płatności?

Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką w sekretariacie szkoły zgodnie z indywidualnym harmonogramem wpłat.

Co jeżeli moje dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach? Czy te zajęcia przepadają?

W sytuacji kiedy Twoje dziecko nie będzie mogło stacjonarnie uczestniczyć w zajęciach, będzie miało możliwość skorzystania z nauczania hybrydowego. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu Twoje dziecko będzie na bieżąco z realizowanym materiałem i nie będzie miało zaległości na kolejnych zajęciach. Możesz także umówić swoje dziecko na odpracowanie zajęć w innej grupie.

Moje dziecko nie mogło być na zajęciach. Czy płatność za tę lekcję zostanie mi odliczona?

Nie. Możesz natomiast skorzystać z nowoczesnego rozwiązania nauczania hybrydowego lub odpracować zajęcia w innej grupie, w przypadku gdy Twoje dziecko nie może stacjonarnie uczestniczyć w zajęciach.

Egzamin 8-klasisty


Zadzwonimy w ciągu 48h i umówimy się na konkretny termin.

Dziękujemy za
wypełnienie formularza!

Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.