ZAPisz SWOJE DZIECKo na KOMPLEKSOWy i praktyczny kurs nauki JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DZIĘKI KTÓREMU twoje dziecko NADROBI ZALEGŁOŚCI I ROZWINIE SWÓJ POTENCJAŁ!

Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku naukę języka, podczas której będzie rozwijać: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz opanuje gramatykę, dzięki czemu poprawi swoje wyniki w szkole, przeczytanie dalszych informacji będzie bardzo dobrą inwestycją dla Ciebie i dla Twojego dziecka!
* zajęcia od 12. roku życia *
* nauka wszystkich sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie *
* nacisk na gramatykę *
* poprawa wyników w szkole *
* ciekawa formuła zajęć *
* nowoczesne techniki i metody pracy *

ZAPEWNIAJĄC SWOJEMU DZIECKU KOMPLEksowe ZAJĘCIA JĘZYKOWE, TWOJE DZIECKO...

 • Rozwinie wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz podniesie poziom znajomości gramatyki, dzięki czemu potencjał Twojego dziecka zostanie w pełni wykorzystany
 •  Zapewnisz swojemu dziecku zajęcia podczas których nie ma miejsca na nudę nawet w trakcie omawiania gramatyki. Podczas zajęć Twoje dziecko będzie wykonywać zadania projektowe, trenować język na bazie różnorodnych, kreatywnych i angażujących ćwiczeń, uczyć się poprzez nowatorskie techniki pracy
 •  Odpowiesz na potrzeby swojego dziecka dzięki kursowi, który wspiera go w wyćwiczeniu i opanowaniu gramatyki, która często sprawia dzieciom najwięcej trudności w czasie nauki języka   
 • Wzmocni swoją motywację do nauki języka angielskiego - w czasie kursu nie tylko uczymy, ale także zachęcamy, motywujemy oraz edukujemy dzieci i młodzież jak ważna jest znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach
 • Polepszy swoje umiejętności Podczas kursu wyłapujemy braki, które z czasem zniwelujemy do minimum
 •  Twoje dziecko otworzy się na różnorodne formy nauki języka, dzięki czemu będzie ochoczo podejmować się nowych wyzwań i łatwiej będzie mu w przyszłości wychodzić z własnej strefy komfortu
 • Rozbudzi w sobie chęć do nauki, dzięki nowoczesnemu podejściu do nauczania oraz ciekawej formule zajęć
 •  Będziesz stymulować swoje dziecko dzięki zajęciom, które skupiają się na treningu i ćwiczeniach praktycznych. Dzięki temu masz pewność, że zajęcia są w 100% skoncentrowane na praktycznej nauce języka

DZIECI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ DOBRYM POZIOMEM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJĄ PRZED SOBĄ WIĘKSZY WACHLARZ MOŻLIWOŚCI I WIĘCEJ PERSPEKTYW NA PRZYSZŁOŚĆ

 • Twoje dziecko będzie mogło studiować lub pracować w dowolnym kraju. Język nie będzie stanowić bariery
 •  Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego, Twoje dziecko będzie mieć większą szansę na rynku pracy
 • Znając język angielski na dobrym poziomie, Twoje dziecko uniknie w przyszłości stresujących sytuacji związanych z nieznajomością języka np. będąc w podróży lub podczas kontaktu z obcokrajowcami 
 • Twoje dziecko będzie mogło szybciej i śmielej spełniać swoje marzenia
DLACZEGO MOJE DZIECKO BĘDZIE ĆWICZYĆ WSZYSTKIE SPRAWNOŚCI W CZASIE KURSU?
 • Mówienie...

  to najtrudniejsza, lecz najważniejsza sprawność, z którą przyjdzie zmierzyć się Twojemu dziecku m.in. w czasie egzaminu maturalnego, pobytu za granicą lub w kontaktach z obcokrajowcami. Umiejętność mówienia w języku obcym zazwyczaj sprawia uczniom ogromną trudności co najczęściej jest spowodowane ograniczonymi możliwościami zajęć programowych. W czasie kursu zachęcamy do ćwiczenia tej sprawności jak najczęściej, po to aby mówienie w języku obcym stało się dla Twojego dziecka naturalne i bezstresowe.

 • Czytanie...

  jest niezbędnym elementem zajęć w czasie nauki języka angielskiego. Czytanie słów w języku angielskim może być zaskakujące, gdyż tak samo zapisany wyraz można przeczytać na kilka sposobów, a wszystko zależy od jego znaczenia. W czasie zajęć angażujemy dzieci w czytanie, dzięki czemu dodatkowo  ćwiczą wymowę i akcent, które są bardzo ważne w komunikacji.

 • Słuchanie...

  to stały element każdego egzaminu językowego, w tym egzaminu 8-klasisty i egzaminu maturalnego. Z opinii uczniów i Rodziców wiemy, że tej sprawności - niestety - poświęca się zbyt mało uwagi w szkołach, a niektórzy uczniowie wspominają, że tego typu ćwiczenia ze względu na słabą jakość sprzętu lub nagrań, nie są w ogóle realizowane na zajęciach programowych. Tylko systematyczne ćwiczenie słuchania jest w stanie wytrenować u Twojego dziecka poprawność nie tylko wykonywania zadania na "słuchanie" w szkole, a le także wytrenować "ucho" tak, aby aktywnie uczestniczyć w rozmowach z obcokrajowcem i właściwie reagować na to co mówi do nas rozmówca. 

 • Pisanie...

  to element każdej lekcji, sprawdzianu czy egzaminu. Sprawność pisania nie polega tylko na poprawnym zapisywaniu słów (co w języku angielskim jest szczególnie kłopotliwe ze względu na różnicę pomiędzy pisownią a czytaniem danego słowa), ale także na umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej takiej jak wypracowanie, list czy e-mail. Dla uczniów tworzenie i redagowanie samodzielnych tekstów a czasami nawet pisemne udzielanie jednozdaniowych odpowiedzi na pytanie jest bardzo trudne. Zazwyczaj problem ten wynika z niedostatecznej ilości budowania samodzielnych wypowiedzi, z braku pewności siebie i wiary we własne możliwości, z nieumiejętności parafrazowania i korzystania z synonimów oraz braków w słownictwie. Pisanie jest umiejętnością, którą można wykształcić u dziecka nie tylko poprzez systematyczne pisanie prac, rozbudowanie zasobu słownictwa, ale także poprzez nabranie przez dziecko śmiałości i wiary w siebie, dlatego w czasie kursu w pierwszej kolejności przygotowujemy dziecko do formułowania wypowiedzi, które następnie trenuje poprzez tworzenie i redagowanie coraz dłuższych wypowiedzi.

A CO Z GRAMATYKĄ?

Znajomość gramatyki w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej jest bardzo ważna, gdyż jest ona nierozłącznym elementem każdej poprawnie zbudowanej wypowiedzi ustnej i pisemnej, pomaga zrozumieć teksty czytane i pisane, ale także jest oceniana w czasie kartkówek czy sprawdzianów. Gramatyka zazwyczaj sprawia uczniom wiele trudności. Najczęstszą przyczyną problemów z gramatyką w języku obcym jest  niedostateczne wyćwiczenie zagadnienia, co sprawia, że uczniowie nie rozumieją w jakich sytuacjach mogą zastosować poznaną zasadę gramatyczną i zaczynają ją stosować nieumiejętnie oraz ograniczać się do używania wyłącznie najprostszych zasad. 

Konsekwencją braku znajomości gramatyki są przede wszystkim słabsze oceny w szkole oraz nawarstwiające się zaległości. W gramatyce języka angielskiego występuje wiele zależności, gdzie jedno zagadnienie łączy się z kolejnym, dlatego nie można dopuścić u dziecka do zbyt dużych braków, gdyż wpłynie to nie tylko na oceny z przedmiotu ale także może zniechęcić dziecko do dalszej nauki.

W czasie kursu kładziemy nacisk na gramatykę, gdyż wiemy jak dużo trudności sprawia ona dzieciom i jak bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze. Na zajęciach nie tylko wyjaśniamy dzieciom zasady gramatyczne, ale przede wszystkim podchodzimy do tej umiejętności w bardzo praktyczny sposób. Ćwiczymy ją poprzez różnorodne, angażujące dziecko ćwiczenia, dobieramy atrakcyjne dla dzieci zadania, ćwiczymy ją zarówno w mówieniu jak i pisaniu, indywidualnie oraz w grupach a także pokazujemy związki przyczynowo-skutkowe, po to aby Twoje dziecko wiedziało kiedy można skorzystać z danej zasady i jak ją poprawnie użyć

KOMPLEKSOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO TO DOSKONAŁY KURS
DLA RODZICÓW, KTÓRZY...

 • *
   Mają dzieci powyżej 11-tego roku życia i chcą zapewnić swojemu dziecku edukację językową opartą na kompleksowej nauce języka
 • *
   Chcą zadbać o przyszłość swojego dziecka oferując mu dodatkowe zajęcia, które będą rozwijać jego kompetencje językowe
 • *
  Świadomie podchodzą do procesu nauki swojego dziecka oferując mu realną ścieżkę rozwoju języka
 • *
  Są świadomi znaczenia znajomości języka angielskiego w obecnych czasach
 • *
   Rozumieją naukę języka obcego jako proces
 • *
  Postrzegają naukę języka angielskiego jako dobrą inwestycję w lepszą przyszłość dziecka

KOMPLEKSOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MOJEGO DZIECKA

 • Jak będzie się uczyć moje dziecko na zajęciach?
 • W czasie kursu dzieci ćwiczą wszystkie sprawności takie jak: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie, co sprawia, że dzieci z czasem opanowują wszystkie umiejętności
 • W czasie zajęć kładziemy duży nacisk na gramatykę, dzięki temu Twoje dziecko otrzymuje wsparcie w tych najtrudniejszych dla niego obszarach nauki
 • W czasie zajęć mówimy bardzo dużo po angielsku, co sprawia, że dzieci uczą się języka w naturalny sposób
 • Od pierwszych lekcji wyrabiamy u dzieci nawyk mówienia pełnymi zdaniami, dzięki czemu dzieci nabywają umiejętność swobodnej komunikacji w j. angielskim
 • Podczas zajęć powtarzamy i utrwalamy materiał na wiele sposobów, dzięki temu dzieci w rzeczywisty sposób zapamiętują przerabiany materiał
 • Nauczyciel wykorzystuje podczas zajęć różnorodne narzędzia i materiały, które są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Dzięki bogatej i zróżnicowanej formule, zajęcia różnią się od zajęć szkolnych, przez co lekcje są dla dzieci ciekawe, atrakcyjne i chętnie biorą w nich udział
 • Jeżeli Twoje dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, będziesz mógł skorzystać z rozwiązania hybrydowego lub sięgnąć po nagranie z lekcji, które Ci udostępnimy.  Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, nawet podczas choroby, Twoje dziecko będzie na bieżąco z realizowanym na zajęciach materiałem

POZNAJ SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ KOMPLEKSOWEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI POWYŻEJ 11. ROKU ŻYCIA

 • 40 h kursu z przeszkolonym lektorem języka angielskiego, dzięki czemu masz pewność, że zajęcia przeprowadzone będą w najlepszej dla Twojego dziecka formie
 • 70 minut lekcji to optymalny czas na zrealizowanie zaplanowanego materiału
 • Miejsce w grupie do 7 osób zapewnia wysoki komfort pracy i gwarantuje Twojemu dziecku uwagę i wsparcie lektora na zajęciach
 • Dzieci pracują na podstawie książek i ćwiczeń dzięki czemu masz gwarancję, że Twoje dziecko otrzymuje wszystko spójne i dostosowane do jego rozwoju
 • W czasie zajęć korzystamy z ciekawych narzędzi i materiałów oraz różnorodnych ćwiczeń, które dodatkowo angażują Twoje dziecko w proces nauki języka
 • Otrzymasz szczegółowe semestralne raporty, dzięki którym będziesz mieć pełny obraz jakie postępy zrobiło Twoje dziecko w danym semestrze nauki
 • Możesz dokonywać płatności w ratach, dzięki czemu będzie Ci łatwiej zaplanować domowy budżet

PAKIET MATERIAŁÓW NA CAŁY ROK SZKOLNY

*  1 podręcznik
* 1 ćwiczeniówka
 * 2 semestralne raporty dla Rodziców
* 1 dyplom 
Koszt materiałów na cały rok szkolny: cena jest uzależniona od dobranego do danej grupy podręcznika kursowego

ZAREZERWUJ ZAJĘCIA DLA SWOJEGO DZIECKA, ZANIM ZABRAKNIE MIEJSC

 • OFERTA ROK SZKOLNY 2021/2022
  PŁATNOŚĆ W RATACH MIESIĘCZNYCH:
  10 RAT X 188,00 ZŁ
 • W RAMACH KURSU OTRZYMUJESZ:
  40h nauki języka angielskiego w atrakcyjnej dla Twojego dziecka formie*
  dodatkowe materiały w cenie (oprócz zestawu ucznia)
  # lekcje w małych grupach, które zapewniają Twojemu dziecku uwagę Lektora
  raporty semestralne dla Rodziców
  * ilość godzin kursu do przepracowania w bieżącym roku szkolnym zostanie obliczona proporcjonalnie od momentu kiedy zapiszesz swoje dziecko na kurs. W przypadku mniejszej ilości godzin kursu (mniej niż 40h), Twoja rata miesięczna za kurs może różnić się od wskazanej kwoty

FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przyjmujemy zapisy na kurs w każdym momencie trwania roku szkolnego.

Aby dokonać zapisu dziecka na kurs można skorzystać z formularza zapisów: (link do formularza) lub telefonicznie, dzwoniąc pod numery tel: 696-766-226, 668-467-295.

Telefonicznie jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek - piątek w godz 12 00 - 19 00

Aby ułatwić dostęp do kursu, staramy się jak najbardziej uprościć drogę formalną. W zależności od okresu w jakim dokonujesz zapisu, proces może się nieznacznie różnić.

Dokonując zapisów w trakcie trwania roku szkolnego możesz spodziewać się następujących etapów:

 1. Rozmowa z doradcą językowym - jest to spotkanie pomiędzy rodzicem i doradcą językowym szkoły Success. Spotkanie ma na celu dopasowanie oferty kursu do wieku dziecka, do poziomu znajomości języka, do jego predyspozycji i potrzeb. Jest to bardzo ważny etap, który pozwala na spersonalizowanie oferty, po to aby jak najlepiej dopasować ją do Twoich oczekiwań i potrzeb Twojego dziecka. (Spotkanie trwa do 30 minut)
 2. Przeprowadzenie testu kompetencji dziecka (stacjonarnie lub online)
 3. Dopasowanie najbardziej odpowiedniej dla dziecka grupy
 4. Dokonanie formalności - podpisanie umowy
 5. Ustalenie pierwszego terminu zajęć- w przypadku zapisów w ciągu roku szkolnego najczęściej oferowane jest dołączenie do grupy już istniejącej. W przypadku braku miejsca w danej grupie, termin rozpoczęcia się pierwszych zajęć dziecka może zostać przesunięty do czasu, aż zostanie utworzona najbardziej dopasowana do dziecka grupa. W tym celu zawsze pozostajemy z rodzicem w ścisłym kontakcie i na bieżąco informujemy rodzica o postępach w tworzeniu się nowej grupy.

Procesy od nr 1 do nr 4 zamykają się w ciągu kilku dni roboczych.
Proces nr 5 trwa od kilku dni roboczych do kilku tygodni maksymalnie

Dokonując zapisów w czasie dni otwartych organizowanych na przełomie maj/czerwiec lub w czasie kampanii sierpień/ wrzesień możesz spodziewać się następujących etapów:

 1. Rozmowa z doradcą językowym - jest to spotkanie pomiędzy rodzicem i doradcą językowym szkoły Success. Spotkanie ma na celu dopasowanie oferty kursu do wieku dziecka, do poziomu znajomości języka, do jego predyspozycji i potrzeb. Jest to bardzo ważny etap, który pozwala na spersonalizowanie oferty, po to aby jak najlepiej dopasować ją do Twoich oczekiwań i potrzeb Twojego dziecka. Spotkanie trwa do 30 minut.
 2. Przeprowadzenie testu kompetencji dziecka (stacjonarnie lub online)
 3. Dokonanie formalności - podpisanie umowy
 4. Ustalenie pierwszego terminu zajęć- w przypadku zapisów w czasie dni otwartych przeprowadzanych na przełomie maj/czerwiec oraz w czasie kampanii na przełomie sierpień/wrzesień, najczęściej proponujemy przyłączenie dziecka do nowo tworzącej się grupy, ewentualnie do grupy już istniejącej. Najczęściej nowe grupy rozpoczynają zajęcia w drugiej połowie września. W tym celu zawsze pozostajemy z rodzicem w ścisłym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w tworzeniu się nowej grupy.

Podczas zajęć dzieci realizują program nauczania zgodny z podręcznikiem kursowym, który jest dobierany na podstawie umiejętności dzieci oraz ich wieku. W czasie zajęć dzieci trenują mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie oraz gramatykę.

Dzieci uczą się na podstawie książek i ćwiczeń odpowiednio dobranych do ich wieku i poziomu. Pracujemy na różnych podręcznikach, różnych wydawnictw.

Tak. Dzięki temu masz gwarancję, że Twoje dziecko otrzymuje wszystko spójne i dostosowane do jego rozwoju. Podczas zajęć dzieci realizują program nauczania zgodnie z podręcznikiem kursowym. Dzieci pracują z podręcznikiem i ćwiczeniówką, zarówno w czasie zajęć jak i w domu.

Tak. Praca domowa jest zawsze dobierana do potrzeb dzieci i ma na celu przede wszystkim utrwalenie przerobionego materiału z zajęć,. Dla dziecka jest to moment na sprawdzenie siebie czy materiał z ostatniej lekcji został opanowany.

O doborze odpowiedniej grupy decyduje wiek dziecka oraz znajomość języka. W tym celu dziecko przystępuje do testu kwalifikacyjnego, który pomoże zdiagnozować poziom znajomości języka.

Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką w sekretariacie szkoły zgodnie z indywidualnym terminarzem wpłat, który otrzymasz na swoją skrzynkę mailową.

Jakość zajęć oraz komfort pracy dziecka jest dla nas bardzo ważny, dlatego grupy liczą do 7 osób.

W sytuacji kiedy dziecko nie może uczestniczyć na zajęciach, Rodzic otrzyma od nas dostęp do nagrania z lekcji, które należy odtworzyć dziecku a następnie przepracować przerabiany materiał krok po kroku, tak jak na nagraniu lub skorzystać z rozwiązania nauczania hybrydowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dziecko będzie na bieżąco z materiałem i nie będzie miało zaległości na kolejnych zajęciach.

Nie. Jeżeli Twoje dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, możesz skorzystać z rozwiązania nauczania hybrydowego lub możemy udostępnić Ci nagranie z lekcji.  Dzięki temu rozwiązaniu Twoje dziecko zrealizuje dokładnie ten sam materiał, lecz w dogodnym dla niego czasie.

Oczywiście. Gdyby zdarzyła się konieczność rezygnacji z kursu w trakcie trwania umowy, będzie można zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji.

Poznaj Justynę Bekus- Twórczynię Success-Centrum Nauczania Języków Obcych

zdjecie

Justyna Bekus - właścicielka Success - Centrum Nauczania Języków Obcych w Myszkowie, nauczyciel języka niemieckiego, trener lektorów w szkole Success, oraz prezes
Kreatywnej Fundacji "Obudź się"

W swojej pracy skupia się na wyszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu języka angielskiego dzieci i osób dorosłych. Wraz z lektorami i pracownikami szkoły w myśl filozofii Kaizen - metody małych kroków, stale udoskonala i unowocześnia nie tylko funkcjonowanie szkoły językowej, ale przede wszystkim skupia się na nowoczesnych metodach nauczania i rozwiązaniach edukacyjnych, które aktywizują i motywują do nauki języków obcych jednocześnie kładących nacisk na komunikację i praktyczne używanie języków obcych.

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Filologia Germańska. Uczestniczka licznych szkoleń organizowanych przez Edunation oraz Olę Dyktę, ekspertów w trenowaniu nauczycieli.

Aktualnie bierze udział w programie PRO u Fryderyka Karzełka, pod którego skrzydłami ukończyła szkolenia: "Persolog" i "Zrób ze swojego życia arcydzieło". Uczestniczka WOW Courses Formula by Magdalena Pawłowska. Celem Justyny jest tworzenie przyjaznej i nowoczesnej edukacji, której zadaniem jest pobudzanie chęci do nauki języków obcych zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.

Wierzy, że kreatywne i ciekawe dla ucznia nauczenie wpływa na pamięć długotrwałą, która bezpośrednio oddziaływuje na lepsze i długotrwałe zapamiętywanie materiału. Jej całe życie zawodowe jest ściśle związane z nauczaniem i uczeniem się, dzięki temu ma szerokie spojrzenie na proces nauczania zarówno z punktu widzenia nauczyciela jak i ucznia, dzięki czemu koncentruje się na oferowaniu jak najlepszej edukacji językowej dla swoich Klientów.