ZAPisz SWOJE DZIECKo na KOMPLEKSOWy i praktyczny kurs nauki JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DZIĘKI KTÓREMU twoje dziecko NADROBI ZALEGŁOŚCI I ROZWINIE SWÓJ POTENCJAŁ!

Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku naukę języka, podczas której będzie rozwijać: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz opanuje gramatykę, dzięki czemu poprawi swoje wyniki w szkole, przeczytanie dalszych informacji będzie bardzo dobrą inwestycją dla Ciebie i dla Twojego dziecka!
* zajęcia od 12. roku życia *
* nauka wszystkich sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie *
* nacisk na gramatykę *
* poprawa wyników w szkole *
* ciekawa formuła zajęć *
* nowoczesne techniki i metody pracy *

ZAPEWNIAJĄC SWOJEMU DZIECKU KOMPLEksowe ZAJĘCIA JĘZYKOWE, TWOJE DZIECKO...

 • Rozwinie wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz podniesie poziom znajomości gramatyki, dzięki czemu potencjał Twojego dziecka zostanie w pełni wykorzystany
 •  Zapewnisz swojemu dziecku zajęcia podczas których nie ma miejsca na nudę nawet w trakcie omawiania gramatyki. Podczas zajęć Twoje dziecko będzie wykonywać zadania projektowe, trenować język na bazie różnorodnych, kreatywnych i angażujących ćwiczeń, uczyć się poprzez nowatorskie techniki pracy
 •  Odpowiesz na potrzeby swojego dziecka dzięki kursowi, który wspiera go w wyćwiczeniu i opanowaniu gramatyki, która często sprawia dzieciom najwięcej trudności w czasie nauki języka   
 • Wzmocni swoją motywację do nauki języka angielskiego - w czasie kursu nie tylko uczymy, ale także zachęcamy, motywujemy oraz edukujemy dzieci i młodzież jak ważna jest znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach
 • Polepszy swoje umiejętności Podczas kursu wyłapujemy braki, które z czasem zniwelujemy do minimum
 •  Twoje dziecko otworzy się na różnorodne formy nauki języka, dzięki czemu będzie ochoczo podejmować się nowych wyzwań i łatwiej będzie mu w przyszłości wychodzić z własnej strefy komfortu
 • Rozbudzi w sobie chęć do nauki, dzięki nowoczesnemu podejściu do nauczania oraz ciekawej formule zajęć
 •  Będziesz stymulować swoje dziecko dzięki zajęciom, które skupiają się na treningu i ćwiczeniach praktycznych. Dzięki temu masz pewność, że zajęcia są w 100% skoncentrowane na praktycznej nauce języka

DZIECI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ DOBRYM POZIOMEM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJĄ PRZED SOBĄ WIĘKSZY WACHLARZ MOŻLIWOŚCI I WIĘCEJ PERSPEKTYW NA PRZYSZŁOŚĆ

 • Twoje dziecko będzie mogło studiować lub pracować w dowolnym kraju. Język nie będzie stanowić bariery
 •  Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego, Twoje dziecko będzie mieć większą szansę na rynku pracy
 • Znając język angielski na dobrym poziomie, Twoje dziecko uniknie w przyszłości stresujących sytuacji związanych z nieznajomością języka np. będąc w podróży lub podczas kontaktu z obcokrajowcami 
 • Twoje dziecko będzie mogło szybciej i śmielej spełniać swoje marzenia
DLACZEGO MOJE DZIECKO BĘDZIE ĆWICZYĆ WSZYSTKIE SPRAWNOŚCI W CZASIE KURSU?
 • Mówienie...

  to najtrudniejsza, lecz najważniejsza sprawność, z którą przyjdzie zmierzyć się Twojemu dziecku m.in. w czasie egzaminu maturalnego, pobytu za granicą lub w kontaktach z obcokrajowcami. Umiejętność mówienia w języku obcym zazwyczaj sprawia uczniom ogromną trudności co najczęściej jest spowodowane ograniczonymi możliwościami zajęć programowych. W czasie kursu zachęcamy do ćwiczenia tej sprawności jak najczęściej, po to aby mówienie w języku obcym stało się dla Twojego dziecka naturalne i bezstresowe.

 • Czytanie...

  jest niezbędnym elementem zajęć w czasie nauki języka angielskiego. Czytanie słów w języku angielskim może być zaskakujące, gdyż tak samo zapisany wyraz można przeczytać na kilka sposobów, a wszystko zależy od jego znaczenia. W czasie zajęć angażujemy dzieci w czytanie, dzięki czemu dodatkowo  ćwiczą wymowę i akcent, które są bardzo ważne w komunikacji.

 • Słuchanie...

  to stały element każdego egzaminu językowego, w tym egzaminu 8-klasisty i egzaminu maturalnego. Z opinii uczniów i Rodziców wiemy, że tej sprawności - niestety - poświęca się zbyt mało uwagi w szkołach, a niektórzy uczniowie wspominają, że tego typu ćwiczenia ze względu na słabą jakość sprzętu lub nagrań, nie są w ogóle realizowane na zajęciach programowych. Tylko systematyczne ćwiczenie słuchania jest w stanie wytrenować u Twojego dziecka poprawność nie tylko wykonywania zadania na "słuchanie" w szkole, a le także wytrenować "ucho" tak, aby aktywnie uczestniczyć w rozmowach z obcokrajowcem i właściwie reagować na to co mówi do nas rozmówca. 

 • Pisanie...

  to element każdej lekcji, sprawdzianu czy egzaminu. Sprawność pisania nie polega tylko na poprawnym zapisywaniu słów (co w języku angielskim jest szczególnie kłopotliwe ze względu na różnicę pomiędzy pisownią a czytaniem danego słowa), ale także na umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej takiej jak wypracowanie, list czy e-mail. Dla uczniów tworzenie i redagowanie samodzielnych tekstów a czasami nawet pisemne udzielanie jednozdaniowych odpowiedzi na pytanie jest bardzo trudne. Zazwyczaj problem ten wynika z niedostatecznej ilości budowania samodzielnych wypowiedzi, z braku pewności siebie i wiary we własne możliwości, z nieumiejętności parafrazowania i korzystania z synonimów oraz braków w słownictwie. Pisanie jest umiejętnością, którą można wykształcić u dziecka nie tylko poprzez systematyczne pisanie prac, rozbudowanie zasobu słownictwa, ale także poprzez nabranie przez dziecko śmiałości i wiary w siebie, dlatego w czasie kursu w pierwszej kolejności przygotowujemy dziecko do formułowania wypowiedzi, które następnie trenuje poprzez tworzenie i redagowanie coraz dłuższych wypowiedzi.

A CO Z GRAMATYKĄ?

Znajomość gramatyki w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej jest bardzo ważna, gdyż jest ona nierozłącznym elementem każdej poprawnie zbudowanej wypowiedzi ustnej i pisemnej, pomaga zrozumieć teksty czytane i pisane, ale także jest oceniana w czasie kartkówek czy sprawdzianów. Gramatyka zazwyczaj sprawia uczniom wiele trudności. Najczęstszą przyczyną problemów z gramatyką w języku obcym jest  niedostateczne wyćwiczenie zagadnienia, co sprawia, że uczniowie nie rozumieją w jakich sytuacjach mogą zastosować poznaną zasadę gramatyczną i zaczynają ją stosować nieumiejętnie oraz ograniczać się do używania wyłącznie najprostszych zasad. 

Konsekwencją braku znajomości gramatyki są przede wszystkim słabsze oceny w szkole oraz nawarstwiające się zaległości. W gramatyce języka angielskiego występuje wiele zależności, gdzie jedno zagadnienie łączy się z kolejnym, dlatego nie można dopuścić u dziecka do zbyt dużych braków, gdyż wpłynie to nie tylko na oceny z przedmiotu ale także może zniechęcić dziecko do dalszej nauki.

W czasie kursu kładziemy nacisk na gramatykę, gdyż wiemy jak dużo trudności sprawia ona dzieciom i jak bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze. Na zajęciach nie tylko wyjaśniamy dzieciom zasady gramatyczne, ale przede wszystkim podchodzimy do tej umiejętności w bardzo praktyczny sposób. Ćwiczymy ją poprzez różnorodne, angażujące dziecko ćwiczenia, dobieramy atrakcyjne dla dzieci zadania, ćwiczymy ją zarówno w mówieniu jak i pisaniu, indywidualnie oraz w grupach a także pokazujemy związki przyczynowo-skutkowe, po to aby Twoje dziecko wiedziało kiedy można skorzystać z danej zasady i jak ją poprawnie użyć

KOMPLEKSOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO TO DOSKONAŁY KURS
DLA RODZICÓW, KTÓRZY...

 • *
   Mają dzieci powyżej 11-tego roku życia i chcą zapewnić swojemu dziecku edukację językową opartą na kompleksowej nauce języka
 • *
   Chcą zadbać o przyszłość swojego dziecka oferując mu dodatkowe zajęcia, które będą rozwijać jego kompetencje językowe
 • *
  Świadomie podchodzą do procesu nauki swojego dziecka oferując mu realną ścieżkę rozwoju języka
 • *
  Są świadomi znaczenia znajomości języka angielskiego w obecnych czasach
 • *
   Rozumieją naukę języka obcego jako proces
 • *
  Postrzegają naukę języka angielskiego jako dobrą inwestycję w lepszą przyszłość dziecka

KOMPLEKSOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MOJEGO DZIECKA

 • Jak będzie się uczyć moje dziecko na zajęciach?
 • W czasie kursu dzieci ćwiczą wszystkie sprawności takie jak: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie, co sprawia, że dzieci z czasem opanowują wszystkie umiejętności
 • W czasie zajęć kładziemy duży nacisk na gramatykę, dzięki temu Twoje dziecko otrzymuje wsparcie w tych najtrudniejszych dla niego obszarach nauki
 • W czasie zajęć mówimy bardzo dużo po angielsku, co sprawia, że dzieci uczą się języka w naturalny sposób
 • Od pierwszych lekcji wyrabiamy u dzieci nawyk mówienia pełnymi zdaniami, dzięki czemu dzieci nabywają umiejętność swobodnej komunikacji w j. angielskim
 • Podczas zajęć powtarzamy i utrwalamy materiał na wiele sposobów, dzięki temu dzieci w rzeczywisty sposób zapamiętują przerabiany materiał
 • Nauczyciel wykorzystuje podczas zajęć różnorodne narzędzia i materiały, które są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Dzięki bogatej i zróżnicowanej formule, zajęcia różnią się od zajęć szkolnych, przez co lekcje są dla dzieci ciekawe, atrakcyjne i chętnie biorą w nich udział
 • Jeżeli Twoje dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, będziesz mógł skorzystać z rozwiązania hybrydowego lub sięgnąć po nagranie z lekcji, które Ci udostępnimy.  Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, nawet podczas choroby, Twoje dziecko będzie na bieżąco z realizowanym na zajęciach materiałem

POZNAJ SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ KOMPLEKSOWEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI POWYŻEJ 11. ROKU ŻYCIA

 • 36h kursu z przeszkolonym lektorem języka angielskiego, dzięki czemu masz pewność, że zajęcia przeprowadzone będą w najlepszej dla Twojego dziecka formie
 • 70 minut lekcji to optymalny czas na zrealizowanie zaplanowanego materiału
 • Miejsce w grupie do 7 osób zapewnia wysoki komfort pracy i gwarantuje Twojemu dziecku uwagę i wsparcie lektora na zajęciach
 • Dzieci pracują na podstawie książek i ćwiczeń dzięki czemu masz gwarancję, że Twoje dziecko otrzymuje wszystko spójne i dostosowane do jego rozwoju
 • W czasie zajęć korzystamy z ciekawych narzędzi i materiałów oraz różnorodnych ćwiczeń, które dodatkowo angażują Twoje dziecko w proces nauki języka
 • Otrzymasz szczegółowe semestralne raporty, dzięki którym będziesz mieć pełny obraz jakie postępy zrobiło Twoje dziecko w danym semestrze nauki
 • Możesz dokonywać płatności w ratach, dzięki czemu będzie Ci łatwiej zaplanować domowy budżet

PAKIET MATERIAŁÓW NA CAŁY ROK SZKOLNY

*  podręcznik
* ćwiczeniówka
 * 2 semestralne raporty dla Rodziców
* dyplom 
Koszt materiałów na cały rok szkolny: cena jest uzależniona od dobranego do danej grupy podręcznika kursowego

ZAREZERWUJ ZAJĘCIA DLA SWOJEGO DZIECKA, ZANIM ZABRAKNIE MIEJSC

 • OFERTA ROK SZKOLNY 2022/2023
  PŁATNOŚĆ W RATACH MIESIĘCZNYCH:
  10 RAT X 263,00 ZŁ
 • W RAMACH KURSU OTRZYMUJESZ:
  36h nauki języka angielskiego w atrakcyjnej dla Twojego dziecka formie*
  dodatkowe materiały w cenie (oprócz zestawu ucznia)
  # lekcje w małych grupach, które zapewniają Twojemu dziecku uwagę Lektora
  raporty semestralne dla Rodziców
  * ilość godzin kursu do przepracowania w bieżącym roku szkolnym zostanie obliczona proporcjonalnie, od momentu, kiedy zapiszesz swoje dziecko na kurs. W przypadku mniejszej ilości godzin kursu (mniej niż 40h), Twoja pierwsza rata za kurs, może różnić się od wskazanej kwoty
 • JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  Masz pytania? Chcesz zapisać swoje dziecko? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przyjmujemy zapisy na kurs w każdym momencie trwania roku szkolnego. Pamiętaj jednak, że mamy ograniczoną liczbę miejsc, dlatego nie czekaj z podjęciem decyzji zbyt długo i zapisz swoje dziecko od razu, kiedy wolne miejsce w danej grupie wiekowej jest jeszcze dostępne

Aby dokonać zapisu dziecka na kurs, możesz skorzystać z formularza zapisów lub zadzwonić do nas pod numery tel. 696-766-226, 668-467-295. Telefonicznie jesteśmy do dyspozycji: poniedziałek - piątek w godz. 12.00 - 19.00.

Staramy się jak najbardziej uprościć drogę formalną. W zależności od okresu w jakim dokonujesz zapisów swojego dziecka, proces może się nieznacznie różnić.

1. Po pierwszej rozmowie zapraszamy na napisanie testu kwalifikacyjnego lub od razu dobieramy dla Twojego dziecka grupę, która najbardziej odpowiada jego predyspozycjom.

2. Po lekcji pokazowej umawiamy się z Tobą na kontakt, aby omówić szczegóły kursu oraz umówić się na dokonanie formalności.

3. Ustalenie pierwszego terminu zajęć - w przypadku zapisów w ciągu roku szkolnego najczęściej oferowane jest dołączenie do grupy już istniejącej. W przypadku zapisów w okresie czerwiec - wrzesień tworzymy nowe grupy.  Zawsze pozostajemy z Rodzicem w ścisłym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w tworzeniu się nowych zajęć. Staramy się maksymalnie skarać czas od momentu zapisu dziecka do pierwszych zajęć. Zazwyczaj ten etap zamyka się w ciągu kilku dni roboczych.

   Podczas zajęć dzieci realizują program nauczania zgodnie z podręcznikiem kursowym, który jest dobierany na podstawie umiejętności dzieci oraz ich wieku. W czasie zajęć dzieci trenują słuchanie, pisanie, mówienie, czytanie oraz gramatykę.

   Dzieci uczą się na podstawie książek i ćwiczeń odpowiednio dobranych do ich wieku i poziomu. Pracujemy na różnych podręcznikach, różnych wydawnictw.

   Tak. Dzięki temu masz gwarancję, że Twoje dziecko otrzymuje wszystko spójne i dostosowane do jego rozwoju. Podczas zajęć dzieci realizują program nauczania zgodnie z podręcznikiem kursowym. Dzieci pracują z podręcznikiem i ćwiczeniówką, zarówno w czasie zajęć jak i w domu.

   Tak, ale nie zawsze. Praca domowa jest przede wszystkim dobierana do potrzeb dzieci i ma na celu utrwalenie przerobionego materiału z zajęć. Dla dziecka jest to moment na sprawdzenie siebie czy materiał z ostatniej lekcji został opanowany.

   O doborze odpowiedniej grupy decyduje wiek dziecka oraz znajomość języka. W tym celu dziecko przystępuje do testu kwalifikacyjnego, który pomoże zdiagnozować poziom znajomości języka.

   Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką w sekretariacie szkoły zgodnie z indywidualnym harmonogramem wpłat.

   Jakość zajęć oraz komfort pracy dziecka jest dla nas najważniejszy, dlatego grupy liczą do 7 osób.

   W sytuacji kiedy Twoje dziecko nie będzie mogło stacjonarnie uczestniczyć w zajęciach, będziesz mógł skorzystać z rozwiązania nauczania hybrydowego. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, Twoje dziecko będzie na bieżąco z realizowanym materiałem na zajęciach.

   Nie. Możesz natomiast skorzystać z nowoczesnego rozwiązania nauczania hybrydowego w przypadku, gdy Twoje dziecko nie może stacjonarnie uczestniczyć w zajęciach. 

   Oczywiście. Gdyby zdarzyła się konieczność rezygnacji z kursu w trakcie trwania umowy, będziesz mógł zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji.

   Od założyciela

   Głęboko wierzę, że to co robisz w swoim życiu ma wtedy sens, kiedy robisz to co kochasz, kiedy widzisz, że masz realny wpływ na rozwój drugiego człowieka, kiedy wiesz, że dzięki swojej pracy pomagasz innym…


   Justyna Bekus

   Kiedy w 2010 roku pod moimi skrzydłami pojawił się Success - CNJO, wymarzyłam sobie miejsce, w którym będę dążyć do edukacji przyjaznej dziecku, rodzicowi oraz uczniowi dorosłemu. Zapragnęłam miejsca, w którym będę świadczyć usługi oparte na nowoczesnych i skutecznych metodach nauczania, w którym będę skupiać się na rozwiązaniach edukacyjnych pobudzających i motywujących do nauki, gdzie zawsze na pierwszym miejscu będzie dobro ucznia.

   Wtedy jeszcze nie znałam filozofii Kaizen, lecz intuicyjnie, metodą małych kroków, z każdym rokiem pracy starałam się realizować te marzenia. Tak jest do dzisiaj… Podążając za marzeniami staram się tworzyć miejsce, w którym możesz się u nas poczuć zrozumiany i zaopiekowany, nie tylko na każdym etapie edukacji, ale także podczas zwykłego kontaktu z nami.

   Jednym z ważnych etapów rozwoju szkoły była zmiana lokalizacji. Dzięki tej decyzji, powstało nowe, ulepszone i bardziej komfortowe miejsce. Cały czas “nabieramy kolorów”, doposażamy sale, zmieniamy się na zewnątrz i wewnątrz, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i pracy.

   Justyna Bekus - właścicielka Success - Centrum Nauczania Języków Obcych w Myszkowie, nauczyciel j. niemieckiego, prezes Kreatywnej Fundacji "Obudź się", promotor edukacji przyjaznej uczniowi.

   Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Filologia Germańska. Uczestniczka licznych szkoleń praktycznych, organizowanych przez ekspertów w trenowaniu nauczycieli, rozwoju osobistego oraz nowoczesnego zarządzania businessem.

   Moje całe życie zawodowe jest ściśle związane z uczeniem siebie i innych, dzięki temu mam szerokie spojrzenie na proces nauczania zarówno z punktu widzenia nauczyciela jak i ucznia, co pomaga mi koncentrować się na oferowaniu jak najlepszej edukacji dla swoich Klientów - tych małych i tych dużych.