ZAPEWNIJ SWOJEMU DZIECKU GRUNTOWNE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8 - KLASISTY dzięki kursowi, który przygotuje go pod kątem wszystkich typów zadań egzaminacyjnych!

Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku spokojne i bezstresowe podejście do pierwszego ważnego Egzaminu w jego życiu dzięki gruntownemu przygotowaniu, przeczytanie dalszych informacji będzie bardzo dobrą inwestycją dla Ciebie i dla Twojego dziecka! 
* zajęcia dla uczniów 7. i 8. klasy szkoły podstawowej *
* utrwalanie gramatyki *
* poszerzenie zasobu słownictwa *
* przerabianie wszystkich typów zadań egzaminacyjnych *
* 2 próbne Egzaminy *
* zajęcia praktyczne *
* ciekawa formuła zajęć *
* nowoczesne techniki i metody pracy *

ODPOWIEDZ NA POTRZEBY SWOJEGO DZIECKA ZAPEWNIając MU gruntowne PRZYGOTOWANIE do egzaminu, dzięki czemu twoje dziecko nabierze większej pewności siebie i OSIĄGNIE LEPSZE WYNIKI

ZAPISUJĄC SWOJE DZIECKO NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 8 - KLASISTY, TWOJE DZIECKO...

 •  Będzie przygotowywane pod kątem wszystkich typów zadań egzaminacyjnych
 •  Pogłębi wiedzę, poszerzy swój zasób słownictwa, które jest podstawą każdego zadania egzaminacyjnego
 • Napisze 2 próbne egzaminy, po których otrzymasz szczegółowy raport na temat postępów Twojego dziecka oraz wytyczne nad czym należy jeszcze popracować
 •  Twoje dziecko weźmie udział w zajęciach, które są dla niego atrakcyjne i angażujące 
 •  Wzmocni motywację do nauki języka angielskiego w czasie kursu, podczas którego nie tylko uczymy, ale także zachęcamy, motywujemy i edukujemy dzieci i młodzież jak ważna jest znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach
 • Rozbudzi w sobie chęci do nauki, dzięki nowoczesnemu podejściu do nauczania oraz ciekawej formule zajęć
 •  Wesprzesz swoje dziecko dzięki zajęciom, które skupiają się na treningu i ćwiczeniach praktycznych. Dzięki temu masz pewność, że zajęcia są w 100% skoncentrowane na ćwiczeniach dedykowanych przygotowaniu do Egzaminu

DZIECI KTÓRE OSIĄGAJĄ WYSOKIE WYNIKI NA EGZAMINIE DOSTAJĄ SIĘ DO WYMARZONYCH SZKÓŁ ŚREDNICH, DZIĘKI CZEMU OTWIERAJĄ SIĘ PRZED NIMI DODATKOWE PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI

W CZASIE KURSU TRENUJEMY TYPY ZADAŃ, Z KTÓRYMI NA 100% SPOTKA SIĘ TWOJE DZIECKO W CZASIE EGZAMINU
 • Rozumienie ze słuchu...

  W tej części Egzaminu Twoje dziecko może uzyskać 20-25% punktów w wyniku sumarycznym. Z opinii uczniów i Rodziców wiemy, że tej sprawności, niestety, poświęca się zbyt mało uwagi w szkołach, a niektórzy uczniowie wspominają, że tego typu ćwiczenia ze względu na słabą jakość sprzętu lub nagrań, nie są w ogóle realizowane na zajęciach programowych. Tylko systematyczne ćwiczenia w słuchaniu są w stanie wytrenować u Twojego dziecka poprawność wykonywania tych zadań egzaminacyjnych oraz zmniejszyć stres w czasie Egzaminu, które może być spotęgowane szybką mową autentycznych native speakerów (osoba posługująca się danym językiem jako ojczystym) - dlatego w czasie kursu przywiązujemy dużą wagę do zadań egzaminacyjnych polegających na rozumieniu ze słuchu.

 • Znajomość funkcji językowych….

  W tej części Egzaminu Twoje dziecko może uzyskać 15-20% punktów w wyniku sumarycznym. Zazwyczaj te zadania sprawiają uczniom wiele trudności, zwłaszcza jeżeli występują w formie zadań otwartych, czyli zadania z luką (np. dialogi), które należy uzupełnić logicznymi i poprawnymi reakcjami bez poważnych błędów językowych lub ortograficznych. W tego typu zadaniach uczniowie zazwyczaj czują się niepewni, dlatego będziemy ćwiczyć z Twoim dzieckiem funkcje językowe, dzięki czemu utrwali słownictwo i zwroty oraz nabierze pewności siebie.

 • Rozumienie tekstów pisanych...

  W tej części Egzaminu Twoje dziecko może uzyskać 25-30% punktów w wyniku sumarycznym. W tego typu zadaniach bardzo ważna jest znajomość słownictwa, dzięki której przynajmniej w globalnym stopniu, tekst zostanie zrozumiany przez Twoje dziecko, a następnie będzie potrafił wykonać do niego zadanie zgodnie z instrukcją np. odpowiedzieć na pytanie do tekstu, uzupełnić tekst właściwym słowem czy przetworzyć daną wypowiedź. Istotnym elementem kursu jest nacisk na słownictwo oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, po to aby bogaty zasób słownictwa i środków językowych ułatwił Twojemu dziecku wykonywanie wszystkich zadań egzaminacyjnych (nie tylko w czasie rozumienia tekstów pisanych, ale także w czasie wykonywania każdego innego zadania).

 • Znajomość środków językowych…

  W tej części Egzaminu Twoje dziecko może uzyskać 15-20% punktów w wyniku sumarycznym. Tego typu zadania przysparzają dzieciom wiele trudności, do tego obowiązuje pełna poprawność ortograficzna, a wszelkie niedokładności np. pominięcie przedimka (a, an, the…), skutkują utratą punktów. Przykładowo są to: zadania z luką, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, dobieranie i wiele innych.. W tego typu zadaniach potrzebna jest dużo szersza wiedza niż tylko zasób słownictwa, dlatego będziemy sukcesywnie powiększać zasób środków leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych u Twojego dziecka, aby jak najlepiej przygotować je na konfrontację z jednym z najmniej lubianych typów zadań egzaminacyjnych.

 • Wypowiedź pisemna…..

  W tej części Egzaminu Twoje dziecko może uzyskać ok 20% punktów w wyniku sumarycznym. Wypowiedź pisemna to zadanie, które polega na samodzielnym sformułowaniu tekstu z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp. zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu (od 50 do 120 wyrazów). Egzaminator ocenia czy Twoje dziecko zbudowało wypowiedź spójną i komunikatywną. Jedynym sposobem na wykształcenie umiejętności pisania tekstów jest systematyczne pisanie wypowiedzi pisemnych, dlatego w podczas kursu w pierwszej kolejności Twoje dziecko będzie przygotowywane do formułowania wypowiedzi pisemnej, a następnie będzie ćwiczyć tworzenie i redagowanie tekstów na zajęciach oraz w domu.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8 - KLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TO DOSKONAŁY KURS dla rodziców, którzy...

 • Mają dzieci w 7. lub 8. klasie szkoły podstawowej i chcą zapewnić swojemu dziecku kompleksowe przygotowanie do Egzaminu
 •  Mają świadomość znaczenia gruntownego przygotowania dziecka do pierwszego ważnego Egzaminu w jego życiu
 • Świadomie podchodzą do procesu nauki swojego dziecka i rozumieją znaczenie utrwalania i powtarzania materiału w nauce języka obcego
 • Chcą zadbać o przyszłość swojego dziecka oferując mu dodatkowe zajęcia, które będą rozwijać jego kompetencje językowe.
 • Są świadomi znaczenia znajomości języka angielskiego w obecnych czasach
 • Rozumieją naukę języka obcego jako proces, jako dobrą inwestycję czasu w lepszą przyszłość dziecka

PRZYGOTOWANIE MOJEGO DZIECKA DO EGZAMINU 8 - KLASISTY

 • Jak będzie się uczyć moje dziecko na zajęciach?
 • W czasie kursu dzieci ćwiczą wszystkie typy zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu nabierają większej pewności siebie
 • W czasie zajęć kładziemy duży nacisk na słownictwo, po to aby Twoje dziecko lepiej poradziło sobie z każdym typem zadań
 • Podczas zajęć ćwiczymy zakres materiału obowiązujący na Egzaminie, dzięki temu masz pewność, że w czasie kursu praca Twojego dziecka jest skoncentrowana na tym, co najważniejsze
 • W czasie kursu Twoje dziecko będzie miało szansę na sprawdzenie swoich możliwości oraz postępów pisząc dwa Egzaminy próbne w Success
 • W czasie zajęć także mówimy dużo po angielsku, co sprawia, że dzieci ćwiczą język na różne sposoby
 • Jeżeli Twoje dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, będziesz mógł skorzystać z rozwiązania nauczania hybrydowego lub sięgnąć po nagranie z lekcji, które Ci udostępnimy. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, nawet podczas choroby, Twoje dziecko będzie na bieżąco z realizowanym na zajęciach materiałem

POZNAJ SZCZEGÓŁY KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU 8 - KLASISTY

 • 36 h kursu z przeszkolonym lektorem języka angielskiego Success, dzięki czemu masz pewność, że zajęcia przeprowadzone będą w najlepszej dla Twojego dziecka formie 
 • 70 minut lekcji to optymalny czas na zrealizowanie zaplanowanego materiału
 • Miejsce w grupie do 7 osób zapewnia wysoki komfort pracy i gwarantuje Twojemu dziecku uwagę i wsparcie lektora na zajęciach
 • Dzieci pracują na podstawie dobranego do danej grupy repetytorium dzięki czemu masz gwarancję, że Twoje dziecko otrzymuje wszystko spójne i dostosowane do jego rozwoju
 • W czasie zajęć korzystamy z ciekawych narzędzi i materiałów oraz różnorodnych ćwiczeń, które dodatkowo angażują Twoje dziecko w proces nauki języka
 • Otrzymasz 2 szczegółowe raporty, dzięki którym będziesz mieć pełny obraz jaki Twoje dziecko radzi sobie z poszczególnymi zadaniami egzaminacyjnymi
 • Możesz dokonywać płatności w ratach, dzięki czemu będzie Ci łatwiej zaplanować domowy budżet.

PAKIET MATERIAŁÓW NA CAŁY ROK SZKOLNY

*  repetytorium
* 2 próbne egzaminy
 * 2 raporty dla Rodziców
* dyplom
Koszt materiałów na cały rok szkolny: cena repetytorium jest uzależniona od dobranego do danej grupy podręcznika kursowego

ZAREZERWUJ ZAJĘCIA DLA SWOJEGO DZIECKA, ZANIM ZABRAKNIE MIEJSC

 • OFERTA ROK SZKOLNY 2022/2023
  PŁATNOŚĆ W RATACH MIESIĘCZNYCH:
  10 RAT X 263,00 ZŁ
 • W RAMACH KURSU OTRZYMUJESZ:
  36h kursu  przygotowującego do Egzaminu 8-klaisty *
  # wydłużone lekcje trwające po 70 min
  dodatkowe materiały w cenie (oprócz zestawu ucznia)
  # podejście do 2. egzaminów próbnych
  # lekcje w małych grupach, które zapewniają Twojemu dziecku uwagę Lektora
  # raporty dla Rodziców
  * ilość godzin kursu do przepracowania w bieżącym roku szkolnym zostanie obliczona proporcjonalnie, od momentu, kiedy zapiszesz swoje dziecko na kurs. W przypadku mniejszej ilości godzin kursu (mniej niż 40h), Twoja pierwsza rata za kurs, może różnić się od wskazanej kwoty
 • JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  Masz pytania? Chcesz zapisać swoje dziecko? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W przypadku 8 - klasistów,  przyjmujemy zapisy najpóźniej do połowy października danego roku szkolnego.
W przypadku 7 - klasistów,  przyjmujemy zapisy w każdym momencie trwania roku szkolnego.

Aby dokonać zapisu dziecka na kurs, możesz skorzystać z formularza zapisów lub zadzwonić do nas pod numery tel. 696-766-226, 668-467-295. Telefonicznie jesteśmy do dyspozycji: poniedziałek - piątek w godz. 12.00 - 19.00.

Staramy się jak najbardziej uprościć drogę formalną. W zależności od okresu w jakim dokonujesz zapisów swojego dziecka, proces może się nieznacznie różnić.

1. Po pierwszej rozmowie zapraszamy na napisanie testu kwalifikacyjnego lub od razu dobieramy dla Twojego dziecka grupę, która najbardziej odpowiada jego predyspozycjom.

2. Po lekcji pokazowej umawiamy się z Tobą na kontakt, aby omówić szczegóły kursu oraz umówić się na dokonanie formalności.

3. Ustalenie pierwszego terminu zajęć - w przypadku zapisów w ciągu roku szkolnego najczęściej oferowane jest dołączenie do grupy już istniejącej. W przypadku zapisów w okresie czerwiec - wrzesień tworzymy nowe grupy.  Zawsze pozostajemy z Rodzicem w ścisłym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach w tworzeniu się nowych zajęć. Staramy się maksymalnie skarać czas od momentu zapisu dziecka do pierwszych zajęć. Zazwyczaj ten etap zamyka się w ciągu kilku dni roboczych.

   Podczas zajęć dzieci pracują na podstawie repetytorium przygotowującego do Egzaminu 8 - klasity. W czasie kursu dzieci ćwiczą wszystkie typy zadań egzaminacyjnych takich jak np. rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, budowanie wypowiedzi pisemnych.

   Dzieci uczą się na podstawie dopasowanego do danej grupy repetytorium. Pracujemy na różnych podręcznikach, różnych wydawnictw. 

   Tak. Dzięki temu masz gwarancję, że Twoje dziecko otrzymuje wszystko spójne i dostosowane do jego rozwoju

   Tak. Praca domowa jest uzupełnieniem i utrwaleniem przerabianego materiału w czasie zajęć. Dla dziecka jest to moment na sprawdzenie swojej wiedzy oraz swoich postępów.

   W pierwszej kolejności dziecko przystępuje do testu kwalifikacyjnego, który pomoże sprawdzić jego kompetencje.

   Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką w sekretariacie szkoły zgodnie z indywidulanym harmonogramem wpłat.

   Jakość zajęć oraz komfort nauki dziecka jest dla nas najważniejszy, dlatego grupy liczą do 7 osób.

   W sytuacji, kiedy Twoje dziecko nie będzie mogło stacjonarnie uczestniczyć w zajęciach, będziesz mógł skorzystać z rozwiązania nauczania hybrydowego. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, Twoje dziecko będzie na bieżąco z realizowanym materiałem i nie będzie miało zaległości na kolejnych zajęciach..

   Nie. Możesz natomiast skorzystać z nowoczesnego rozwiązania nauczania hybrydowego w przypadku, gdy Twoje dziecko nie może stacjonarnie uczestniczyć w zajęciach. 

   Oczywiście. Gdyby zdarzyła się konieczność rezygnacji z kursu w trakcie trwania umowy, będziesz mógł zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji.

   Od założyciela

   Głęboko wierzę, że to co robisz w swoim życiu ma wtedy sens, kiedy robisz to co kochasz, kiedy widzisz, że masz realny wpływ na rozwój drugiego człowieka, kiedy wiesz, że dzięki swojej pracy pomagasz innym…


   Justyna Bekus

   Kiedy w 2010 roku pod moimi skrzydłami pojawił się Success - CNJO, wymarzyłam sobie miejsce, w którym będę dążyć do edukacji przyjaznej dziecku, rodzicowi oraz uczniowi dorosłemu. Zapragnęłam miejsca, w którym będę świadczyć usługi oparte na nowoczesnych i skutecznych metodach nauczania, w którym będę skupiać się na rozwiązaniach edukacyjnych pobudzających i motywujących do nauki, gdzie zawsze na pierwszym miejscu będzie dobro ucznia.

   Wtedy jeszcze nie znałam filozofii Kaizen, lecz intuicyjnie, metodą małych kroków, z każdym rokiem pracy starałam się realizować te marzenia. Tak jest do dzisiaj… Podążając za marzeniami staram się tworzyć miejsce, w którym możesz się u nas poczuć zrozumiany i zaopiekowany, nie tylko na każdym etapie edukacji, ale także podczas zwykłego kontaktu z nami.

   Jednym z ważnych etapów rozwoju szkoły była zmiana lokalizacji. Dzięki tej decyzji, powstało nowe, ulepszone i bardziej komfortowe miejsce. Cały czas “nabieramy kolorów”, doposażamy sale, zmieniamy się na zewnątrz i wewnątrz, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i pracy.

   Justyna Bekus - właścicielka Success - Centrum Nauczania Języków Obcych w Myszkowie, nauczyciel j. niemieckiego, prezes Kreatywnej Fundacji "Obudź się", promotor edukacji przyjaznej uczniowi.

   Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Filologia Germańska. Uczestniczka licznych szkoleń praktycznych, organizowanych przez ekspertów w trenowaniu nauczycieli, rozwoju osobistego oraz nowoczesnego zarządzania businessem.

   Moje całe życie zawodowe jest ściśle związane z uczeniem siebie i innych, dzięki temu mam szerokie spojrzenie na proces nauczania zarówno z punktu widzenia nauczyciela jak i ucznia, co pomaga mi koncentrować się na oferowaniu jak najlepszej edukacji dla swoich Klientów - tych małych i tych dużych.