How ___ you today?

___ you swim?

___ David your brother?

__ you got a brother?

I want some pizza! I am so

___ there a hospital in this town?

Do you often ___ to the cinema?

She ___ books every day.

___ is your favourite actor?

I ____ like swimming.

What __ she doing now?

Do you like ______?

____ you at school yesterday?

Where did you ___ last week?

It’s important to ___ exercises at home

____ you ever tried skiing?

She has ____ her leg.

How ___ sugar do you need?

How _____ books are there on the table?

Ania is ___ than Jacek

You ____ go to school. It’s Saturday!

I ____ English at university

The Tv is ___ the chair and the table

There isn’t __ milk left! Can you buy some?

I went to Japan two months ___

What about ___ for a walk?

Do cats fly? No, they ___

The cat is next ___ the table

____ is your bag? It’s under the table

I go to school ___ train

When do you play football? __ Mondays

Angelina Jolie is a popular actress but I don’t like ___

Perer is over there! He’s ___ a blue t-shirt and jeans.

___ was a strong wind yesterday.

If it rains, I ___ go to the park.

Imię
Adres E-mail
Numer Telefonu

24 odpowiedzi

  1. Twój tekst to niczym tkanina, w której każda nić informacji jest starannie wpleciona, tworząc kompletny i barwny obraz, który sprawia, że czytelnik nie może oderwać wzroku od strony.

  2. To niezwykłe, jak autor potrafi posługiwać się językiem, by zbudować nie tylko artykuł, ale prawdziwą opowieść, która wciąga czytelnika i pozwala mu odkrywać tajemnice każdego akapitu jak stronic w nieznanym skrypcie.

  3. Wydaje się, że twój blog emanuje unikalnym głosem i stylem. Czy istnieją jakieś niekonwencjonalne inspiracje, które wpłynęły na rozwój twojego charakterystycznego tonu w tworzeniu treści?

  4. Zauważyłem, że twój blog jest miejscem wielu inspirujących cytatów. Czy korzystasz z nietypowych źródeł, aby znaleźć unikalne sentencje, które dodają głębi twoim wpisom?

  5. Czy masz swoje nietypowe metody śledzenia trendów w branży, które pomagają ci utrzymać blog na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i tematami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *