W pierwszym etapie testu proszę określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, zaznaczając odpowiedni kwadrat “true” (prawdziwe) lub “false’ (fałszywe). Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.


Imię
Adres E-mail
Numer Telefonu

84 odpowiedzi

  1. Ad discendum, non ad docendum — Для изучения, но не для поучения.

  2. Ars adeo latet arte sua — Искусство таково, что его не заметно.

  3. Contra vim mortis non est medicamen in hortis — Против силы смерти в садах нет лекарств.

  4. Ad impossibilia nemo tenetur — Нельзя заставлять выполнить невозможное.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *