Wykonaj poniższy test:

W pierwszym etapie testu proszę określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, zaznaczając odpowiedni kwadrat “true” (prawdziwe) lub “false’ (fałszywe). Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.


Imię
Adres E-mail
Numer Telefonu